YTread Logo
YTread Logo

L?i Yu Ngy D?i - Kha

L?i Yu Ngy D?i - Kha
Lời Yêu Ngây Dại Phụ đề by: Truong Tuann ♪ Long lanh giọt sương kia như trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới ♪ ♪ Chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang buông lời ♪ ♪ Cho anh mang nụ cười nàng vội đem vào trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ ♪ ♪ Cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ gieo vào nơi đầu môi cho lòng ai khỏi ngẩn ngơ ♪ ♪ Mưa đem yêu thương sắc màu ♪ ♪ Mặc cho thẩm sâu trong muôn lần nhói đau ♪ ♪ Ta đem dịu êm với trái tim dạt dào ♪ ♪ Hãy để con tim của em vẫn say nồng khát khao ♪ ♪ Dịu dàng em yên ắng ♪ ♪ Vội mang ánh trăng lẻ loi ♪ ♪ Khẽ trôi theo khung trời ♪ ♪ Ngã sa vào nơi đầu môi ♪ ♪ Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai ♪ ♪ Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại ♪ ♪ Dịu dàng em yên ắng ♪ ♪ Vội mang ánh trăng lẻ loi ♪ ♪ Khẽ trôi theo khung trời ♪ ♪ Ngã sa vào nơi đầu môi ♪ ♪ Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai ♪ ♪ Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại ♪ ♪ Đưa câu hát phiêu du theo tiếng đàn ♪ ♪ Nhặt gom ấm áp vương trên mây ngàn ♪ ♪ Dìu hạnh phúc qua nơi chỉ còn có em thôi ♪ ♪ Em là giọt sương long lanh ta đã mang ♪ ♪ Đưa câu hát phiêu du theo tiếng đàn ♪ ♪ Nhặt gom ấm...
l i y u ng y d i   kha
áp vương trên mây ngàn ♪ ♪ Dìu hạnh phúc qua nơi chỉ còn có em thôi ♪ ♪ Em là giọt sương long lanh ta đã mang ♪ ♪ Cho anh mang nụ cười nàng vội đem vào trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ ♪ ♪ Cho anh đem tiếng yêu nhỏ nhẹ gieo vào nơi đầu môi cho lòng ai khỏi ngẩn ngơ ♪ ♪ Mưa đem yêu thương sắc màu ♪ ♪ Mặc cho thẩm sâu trong muôn lần nhói đau ♪ ♪ Ta đem dịu êm với trái tim dạt dào ♪ ♪ Hãy để con tim của em vẫn say nồng khát khao ♪ ♪ Dịu dàng em yên ắng ♪ ♪ Vội mang ánh trăng lẻ loi ♪ ♪ Khẽ trôi theo khung trời ♪ ♪ Ngã sa vào nơi đầu môi ♪ ♪ Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai ♪ ♪ Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại ♪ ♪ Dịu dàng em yên ắng ♪ ♪ Vội mang ánh trăng lẻ loi ♪ ♪ Khẽ trôi theo khung trời ♪ ♪ Ngã sa vào nơi đầu môi ♪ ♪ Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai ♪ ♪ Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại ♪ THE END!